Sterkteklassen volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005

Strength according to NEN EN 206-1 and NEN 8005

 

betonpers

De eindsterkte wordt volgens de norm NEN-EN 206 aangegeven door een letter C (Concrete) gevolgd door twee getallen. Het eerste getal geeft de karakteristieke cilinderdruksterkte aan, het tweede getal heeft betrekking op de karakteristieke kubusdruksterkte. Laagste klasse is C 12 /15, de hoogste klasse is C 100/115.

De klassen tot en met C55/67 zijn gangbare sterkteklassen. Daarboven wordt het beton als hogesterktebeton gekwalificeerd.

Na 28 dagen verharding onder bepaalde omstandigheden moet de beton voldoen aan de opgegeven sterkteklasse.

betonsterktes

 
 
 

01 betonmixer